KAP Nedir?

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP), sermaye piyasası ve Borsa mevzuatı uyarınca kamuya açıklanması gerekli bildirimlerin elektronik imzalı olarak iletildiği ve kamuya duyurulduğu elektronik sistemdir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ‘Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliğ’i kapsamında, kamuya açıklanacak her türlü bilgi ve belgenin Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilmesi gerekmektedir.

İşletimi Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK) Yatırımcı ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri Direktörlüğü tarafından yürütülmekte olan sistem, 7/24 esasına göre çalışmaktadır. Uygulama, tüm Türkiye’ye yayılmış 700’ü aşkın şirket ve 1000’den fazla yatırım fonu ile 3000’i aşkın kullanıcıyı kapsamaktadır.

Sistem, tüm kesimlerin doğru, anlaşılır, tam bilgiye, internet üzerinden eş anlı ve düşük maliyetle erişebilmelerine imkan tanıyacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, geçmişe dönük bilgilere de kolay ve düşük maliyetle erişim imkanı sağlayan elektronik bir arşiv niteliğindedir.

KAP’a bildirimler, elektronik sertifikalar kullanılmak suretiyle gönderilmektedir. Bu bağlamda ortaklıklar, bildirimlerin yapılmasını aksatmayacak sayıda, geçerli elektronik sertifika bulundurmakla yükümlüdürler.

Borsa İstanbul’da işlem görmek üzere sermaye piyasası araçlarını ilk defa halka arz edecek ortaklıkların sermaye piyasası araçlarının ve ilk defa kayda alma başvurusunda bulunacak fonların katılma paylarının kayda alma talebiyle Kurul’a başvuru yapıldığı tarihte, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısına, elektronik sertifika başvurusunda bulunulmuş olması gerekmektedir. Borsa tarafından kotasyon kararı veya pazar kaydına/listesine alma kararı verilebilmesi için elektronik sertifikaların alınmış olması şartı aranmaktadır.

KAP sistemine, sermaye piyasası araçları Borsa İstanbul’da  işlem gören ortaklıklar ile borsa yatırım fonlarının yanısıra yatırım kuruluşları, yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları, gayrimenkul yatırım fonları, yabancı yatırım fonları, portföy yönetim şirketleri de bildirim gönderebilmektedir. Bağımsız denetim şirketleri ise, bağımsız denetim zorunluluğu olan dönemlere ilişkin finansal raporları elektronik ortamda imzalayarak, kamuya açıklanmak üzere ilgili ortaklığa elektronik ortamda göndermektedirler.

KAP’ın Temel Özellikleri

 • Bildirimler html, word, excel veya XML formatında görüntülenebilir.
 • Bildirime ilişkin detaylı dökümanlar, bildirime PDF formatında ek olarak gönderilebilmektedir.
 • Bildirim şablonları sayesinde herhangi bir konuya ilişkin bir bildirimde bulunması gereken asgari unsurların tanımlanması mümkündür.
 • MKK tarafından e-posta yoluyla mesai saatleri içerisinde kapsamlı bir yardım masası hizmeti verilmektedir.

KAP Kullanımının Kazanımları:

Bildirim Gönderen Kesimler Açısından;

 • Bildirimlerin elektronik imzayla güvenli toplanması,
 • Bilginin seri bir şekilde, aracısız olarak anında kamuyla paylaşımı,
 • 7/24 esasına göre bildirim gönderim imkanı,
 • Kağıt tasarrufu ve bürokrasi azaltımı,

Yatırımcılar Açısından;

 • Bilgiye eş anlı olarak seri bir şekilde ulaşım,
 • Ortaklıklara ilişkin güncel genel bilgilere tek kanaldan hızlı ulaşım imkanı,
 • KAP internet sitesinden anlık veya geçmişe dönük bildirimlere ücretsiz erişim imkanı,
 • Ortaklıklar bazında belirli finansal tablo kalemlerini karşılaştırabilme olanağı,
 • Elektronik arşiv – bildirim türüne, gönderen şirkete, konulara göre geçmişe dönük bilgi sorgulama imkanı,
 • Bildirim şablonları yoluyla bilgi kalitesinin artırılması.

Düzenleyici Otoriteler Açısından;

 • Düzenleyici kurumların asli görevlerine odaklanmaları yolunda bir adım,
 • Kağıt tüketimi ve bürokrasi azaltımı,
 • Kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda bildirimlerde bulunması gereken asgari unsurlar tanımlanarak, bilgi kalitesinin artırılması, tam, anlaşılır, ihtiyaca uygun ve doğru bilginin kamuya açıklanmasının sağlanması.

Bildirim Tipleri

Sermaye piyasası araçları Borsa İstanbul’da işlem gören ortaklıklar;

 • 1) SPK’nın ‘Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğ’i kapsamında finansal raporlarını,
 • 2) SPK’nın ‘Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’i kapsamında özel durum açıklamalarını,
 • 3) SPK, Borsa İstanbul ve MKK düzenlemeleri kapsamında kamuya açıklanması gereken diğer hususları

KAP üzerinden kamuya açıklamakla yükümlüdürler.

Finansal Raporlar

Ortaklıklar, Avrupa Birliği tarafından kabul edilen haliyle UMS/UFRS’nı uygularlar. Bu kapsamda, benimsenen standartlara aykırı olmayan, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan TMS/TFRS esas alınır.

Finansal raporlar – Finansal tablolar, yönetim kurulu faaliyet raporları ve sorumluluk beyanlarından oluşan raporlardır.

Finansal tablolar ise dipnotlarıyla birlikte finansal durum tablosu, kapsamlı gelir tablosu, nakit akış tablosu ve özkaynak değişim tablosunu içerir.
Finansal raporların gönderim süreleri aşağıdaki tabloda özetlenmektedir:

Finansal Raporlar

Özel Durum Açıklamaları

Genel tanımı ile özel durumlar, içsel bilgileri ve sürekli bilgileri doğuran olaylardır. İçsel bilgi, sermaye piyasası aracının değerini ve yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgilerdir. Sürekli bilgi ise içsel bilgi tanımı dışında kalan ve ‘Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’ uyarınca açıklanması gerekli tüm bilgilerdir. Özel durumlar veya özel duruma konu bilgilerdeki değişiklikler ortaya çıktığı veya öğrenildiği anda kamuya açıklanması gerekmektedir.

Diğer Bildirimler

SPK, Borsa İstanbul ve MKK düzenlemeleri çerçevesinde sermaye piyasası araçları Borsa İstanbul’da işlem gören ortaklıklar ve katılma payları işlem gören borsa yatırım fonları tarafından kamuya açıklanan bildirimlerdir.

Yatırım Fonlarının Bildirimleri

SPK’nın ilgili tebliğleri kapsamında yatırım fonları, emeklilik yatırım fonları, varlık finansman fonları, konut finansman fonları ve yabancı yatırım fonlarının kamuyu aydınlatma yükümlülükleri KAP üzerinden yerine getirilmektedirBir yanıt yazın