PAY ALIM ve SATIM HABERLERİ

AKFGY:

Şirketimiz bünyesinde bulunan ve sermayemizin %2,31’ine tekabül eden 30.000.000 adet geri alınan pay, 08.08.2023 tarihinde, 5,25 – 5,33 TL fiyat aralığından (ortalama 5,2534 TL) satılmış olup Şirketimizde geri alınmış pay kalmamıştır.

AHGAZ:

Şirketimizin 09.06.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile başlatılan pay geri alım programı kapsamında; 08.08.2023 (bugün) tarihinde BORSA İSTANBUL A.Ş. nezdinde pay başına 12,56 TL – 12,59 TL fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 12,586 TL) toplam 100.000 TL nominal tutarlı pay geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, geri alınan payların toplam nominal değeri 11.705.514 TL olup, Şirket sermayesine oranı %0,4502’ye ulaşmıştır.

MPARK:

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 08.05.2023 tarihli kararı ile uzatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 8.08.2023 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 108,00 TL – 110,60 TL (ağırlıklı ortalama 109,11 TL) fiyat aralığından toplam 20.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 8.08.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 13.690.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,5806’ya ulaşmıştır

INVEO:

08.08.2023 tarihinde 28,74 – 28,90 TL fiyat aralığından (ortalama 28,868 TL) fiyattan 265.774 adet pay geri alınmış ve bu geri alım programı kapsamında Şirketimizin sahip olduğu INVEO payları 4.200.000 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,75) Bu alımla birlikte 14.02.2023-08.08.2023 tarihleri arasında toplam alınan pay sayısı 4.200.000 adede ulaştığından geri alım programımız sonlanmıştır.Bir yanıt yazın