PAY ALIM ve SATIM HABERLERİ

MPARK:

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 08.05.2023 tarihli kararı ile uzatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 9.08.2023 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 106,70 TL – 112,40 TL (ağırlıklı ortalama 109,62 TL) fiyat aralığından toplam 20.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 9.08.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 13.710.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,5902’ye ulaşmıştır.

MIATK:

Şirket ortaklarımızdan Ali Gökhan Beltekin’e ait 1.135.000 adet ve İhsan Ünal’a ait 1.135.000 adet pay senetlerinin 09.08.2023 (bugün) tarihinde pay başına ortalama 210 TL fiyatla ve özel emir blok satış yöntemiyle kurumsal yatırımcılara satış işlemi gerçekleştirilmiştir. Şirket ortaklarımızın yapmış oldukları pay satış işlemlerinden elde ettikleri gelirin 100.000.000.-TL’si, Şirketimizin teknoloji odaklı büyüme planları, yeni yatırımlar, iştiraklerin sermaye ihtiyacı, yerli ve/veya yabancı şirket satın alma işlemleri ve işletme sermayesinin güçlendirilmesi amacıyla sermaye avansı olarak şirketimiz hesaplarına yatırılacaktır. Para transferi, 11.08.2023 tarihinde takas işlemlerinin akabinde gerçekleşecektir.

RUBNS:

14.02.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan Pay Geri Alım Programı kapsamında; 09.08.2023 tarihinde Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 29,00 – 32,60 fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 29,66 TL) Toplam 18.020 adet nominal tutarlı pay geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 639.484 TL olup, Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız 09.08.2023 tarihi itibariyle % 0,858’e ulaşmıştır.

LOGO:

31.12.2021 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan Pay Geri Alım Programı kapsamında; 09.08.2023 tarihinde Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. payları ile ilgili olarak 79,25 – 82,00 fiyat aralığından 120.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. sermayesindeki paylarımız 09.08.2023 tarihi itibariyle % 4,47’ye ulaşmıştır.Bir yanıt yazın