PAY ALIM ve SATIM HABERLERİ

GLRYH:

10/08/2023 – 10/08/2023 tarihinde PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (PRDGS) payları ile ilgili olarak 7,07 – 7,51 TL fiyat aralığından 5.850.000.-TL toplam nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte PRDGS sermayesindeki paylarımız/oy haklarımız 10.08.2023 tarihi itibarıyla %12,19’a düşmüştür.

OZGYO:

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 15.02.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 10.08.2023 tarihinde Borsa İstanbul’da 4,93 TL – 4,94 TL fiyat aralığında toplam 350.000 TL nominal değerli OZGYO payları geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte, 10.08.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 6.000.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı % 2,40’ya ulaşmıştır

TURSG:

Şirketimizin, 28.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan ve 07.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla revize edilen pay geri alım işlemleri kapsamında bugüne dek (10.08.2023) sermayenin %2,8’ini temsil eden 32.530.210 TL nominal değerli payları Şirketimizce geri alınmıştır. Geri alınan paylardan 1.07.2022 – 10.01.2023 döneminde iktisap edilen Şirketimiz sermayesinin %0,86’sını temsil eden 10.000.000 TL nominal değerli pay 10.08.2023 tarihinde pay başına 21,20 TL fiyatla Borsa İstanbul’da özel emirle blok satış yöntemiyle kurumsal yatırımcılara satılmıştır. Diğer taraftan, Şirketimizin 28.06.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan ve 07.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla revize edilen pay geri alım süreci hâlen yürürlükte olup Şirketimizce pay geri alımlarına ilgili mevzuat çerçevesinde ve piyasa koşulları doğrultusunda devam edilecektir

VERTU:

10.08.2023 tarihinde 35,20 TL fiyattan 977.151 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu VERTU payları 977.151 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,8791)

RUBNS:

14.02.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan Pay Geri Alım Programı kapsamında; 10.08.2023 tarihinde Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 33,50 – 35,20 fiyat aralığından (ağırlıklı ortalama 34,11 TL) Toplam 10.000 adet nominal tutarlı pay geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 649.484 TL olup, Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız 10.08.2023 tarihi itibariyle % 0,872’e ulaşmıştır.

ITTFH:

10.08.2023 tarihinde bağlı ortaklığımız İmaş Makina San. A.Ş. payları ile ilgili olarak 20,00 – 22,32 TL fiyat aralığından 6.500.000 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İmaş Makina San. A.Ş. sermayesindeki paylarımız / oy haklarımız %45,31 / %68,09 olarak gerçekleşmiştir.

ADESE:

10.08.2023 tarihinde iştirakimiz İmaş Makina San. A.Ş. payları ile ilgili olarak 19,66 – 20,06 TL fiyat aralığından 4.462.114 TL toplam nominal tutarlı satış işlemi Ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte İmaş Makina San. A.Ş. sermayesindeki paylarımız / oy haklarımız %12,11 / %7,07 olarak gerçekleşmiştir.

DGNMO:

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 07.08.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım kararı kapsamında, Şirketimiz tarafından 10.08.2023 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 10,95- 11,01 fiyat aralığından (ortalama 10,9764) toplam 55.000 TL nominal değerli pay geri alınmıştır. Bugün gerçekleştirilen işlemler sonucunda yürürlükte olan pay alım kararı ile geri alınan payların nominal tutarı 220.000 TL’ye ulaşmıştır. Şirketimizin 23.08.2018 ve 17.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu şirket paylarının toplam nominal değeri 9.059.743 TL’ye, payların sermayeye oranı %2,59’a ulaşmıştır

LOGO:

31.12.2021 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan Pay Geri Alım Programı kapsamında; 10.08.2023 tarihinde Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. payları ile ilgili olarak 73,65 – 76,50 fiyat aralığından 100.000 adet alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Logo Yazılım San. ve Tic. A.Ş. sermayesindeki paylarımız 10.08.2023 tarihi itibariyle % 4,57’ye ulaşmıştır.

MPARK:

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 08.05.2023 tarihli kararı ile uzatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 10.08.2023 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 109,80 TL – 114,30 TL (ağırlıklı ortalama 111,88 TL) fiyat aralığından toplam 20.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. işlemlerle birlikte, 10.08.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 13.730.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,5998’e ulaşmıştır.Bir yanıt yazın