PAY ALIM ve SATIM HABERLERİ

VERTU:

14.08.2023 tarihinde 35,30 TL fiyattan 9.760 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu VERTU payları 1.016.654 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,9551)

RUBNS:

14.02.2023 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile kamuya duyurulan Pay Geri Alım Programı kapsamında; 14.08.2023 tarihinde Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. payları ile ilgili olarak 43,00 TL fiyatından Toplam 10.000 adet nominal tutarlı pay geri alınmıştır. Bu işlemle birlikte geri alınan payların toplam nominal değeri 659.484 TL olup, Rubenis Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. sermayesindeki paylarımız 14.08.2023 tarihi itibariyle % 0,885’e ulaşmıştır.

MPARK:

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 08.05.2023 tarihli kararı ile uzatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 14.08.2023 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 110,20 TL – 113,90 TL (ağırlıklı ortalama 112,25 TL) fiyat aralığından toplam 20.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 14.08.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 13.770.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,6190’a ulaşmıştır.

VESTL:

14.08.2023 tarihinde, Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ payları ile ilgili olarak Borsa İstanbul’da kurumsal yatırımcılara özel emir yöntemiyle 14,80-15,04 TL fiyat aralığından toplam 32.000.000 TL nominal tutarlı satış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Vestel Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret AŞ sermayesindeki payımız/oy hakkımız 14.08.2023 tarihi itibarıyla %77,33’e gerilemiştir. Bu pay satışını takip eden 180 gün boyunca ilave hisse satışı yapılmayacağını taahhüt ederiz.

DGNMO:

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 07.08.2023 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım kararı kapsamında, Şirketimiz tarafından 14.08.2023 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 10,98- 11,04 fiyat aralığından (ortalama 10,9952) toplam 187.532 TL nominal değerli pay geri alınmıştır. Bugün gerçekleştirilen işlemler sonucunda yürürlükte olan pay alım kararı ile geri alınan payların nominal tutarı 660.490 TL’ye ulaşmıştır. Şirketimizin 23.08.2018 ve 17.02.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararları ile geri alınan paylarla birlikte sahip olduğu şirket paylarının toplam nominal değeri 9.500.233 TL’ye, payların sermayeye oranı %2,71’e ulaşmıştır.

SERMAYE ARTIRIMI – AZALTIMI HABERLERİ

MNDRS:

İlgi: 10.08.2023 tarihli özel durum açıklamamız. İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız ile Tahsisli ve Nakdi Sermaye Artırımı İşlemleri ile ilgili Borsa İstanbul A.Ş.’ye başvurulduğu duyurulmuştu. Şirketimizin çıkarılmış sermayesinin 250.000.000 TL’den 277.292.576,42 TL’ye artırılması suretiyle ihraç edilen 27.292.576,42 TL nominal değerdeki paylar, 1 TL nominal değerli pay için 9,16 TL fiyattan tahsisli satış yöntemi ile 14.08.2023 tarihinde (bugün) Borsa pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile Akça Holding A.Ş.’ye satılmış olup sermaye artırım işlemleri tamamlanmıştır. Şirketimiz tarafından tahsisli sermaye artırımı kapsamında sağlanan toplam fon miktarı 250.000.000 TL’dir.

VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ KAPSAMINDAKİ PAYLAR

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi

ISMEN / PAPIL / RUBNS / SDTTR:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında ISMEN.E, PAPIL.E, RUBNS.E ve SDTTR.E payları 15/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 14/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi

EMKEL:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında EMKEL.E payı 15/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 14/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, “piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması”, “emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması” ve “emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması” uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecek.Bir yanıt yazın