SERMAYE ARTIRIMI – AZALTIMI HABERLERİ

GEDZA:

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 09/08/2023 tarih ve 2023-16 sayılı kararı ile ;Yönetim Kurulu üyeleri Sn. İbrahim BAŞOL başkanlığında toplanarak, Şirketimizin 20.06.2023 tarih ve 2023/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararının yerine geçmek üzere aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimizin 12.06.2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen ve 16.06.2023 tarih ve 2023/13 sayılı yönetim kurulu kararı ile alınan sermaye artırımı işlemlerine ilişkin olarak, 19.06.2023 tarihli ve YMM 01/2023-29 sayılı yeminli mali müşavirlik raporu ile tasdik edildiği üzere, 105.000.000,00 TL mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı içinde kalmak üzere Şirketimiz çıkarılmış ve ödenmiş sermayesinin 23.328.000,00 Türk Lirası’ndan 46.656.000,00 Türk Lirası’na artırılmasına ilişkin olarak yapılan tetkikte, sermayeye eklenmesi planlanan 23.328.000,00 Türk Lirası tutarındaki 2022 yılı Dönem Net Kârının 16.06.2023 tarihinde sermaye hesabına aktarımının yapıldığı ve bedelsiz sermaye artırımı işlemlerinin tamamlandığı tespit edilerek;

233. a) Şirket sermayesini oluşturan paylardan; 233.280 adet imtiyazlı (A) grubu pay karşılığı233.280 adet (A) grubu yeni pay; 23.094.720 adet imtiyazsız (B) grubu pay karşılığı, 23.094.720adet (B) grubu yeni pay ihdasının usule uygun şekilde dağıtımı için gerekli iş ve işlemlerinyapılmasına,

234. b) Sermaye artırım işlemlerinin tamamen ve usulüne uygun olarak sonuçlandığınınSermaye Piyasası Kurulu’na bildirilmesine,

235. c) İhraç belgesinin ve şirket Esas Sözleşme tadil metninin ‘’Sermaye ve Paylar” başlıklı 6.Maddesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına, YönetimKurulumuzca Oybirliği ile karar verilmiştir.

– SPK Haftalık Bülteninde Onaylanan Sermaye Artırımları

– Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ’nin bedelli sermaye artırımını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 540 milyon TL bedelli sermaye artırımı gerçekleştirecek. Şirket’in mevcut 540 milyon TL olan sermayesi, artırım sonrası 1,08 milyar TL’ye çıkacak. Sermaye artırımında satış türü “halka arz” olarak belirlendi.Bir yanıt yazın