Stopaj Nedir?

Stopaj Nedir?;

Vergiler devletler tarafından çeşitli gelirlerden farklı oranlarda alınan ödemelerdir. Normal şartlarda gelirler beyan edilir, yani bildirilir. Bu bildirge sonucu oluşan oranlarda vergi ödemesi yapılır. Fakat bazı durumlarda gelir beyan edilmeden, yani bildirilmeden vergi kesintisi yapılır. Gelir henüz sahibine geçmeden yapılan vergi kesintisine ‘stopaj’ adı verilir.

Stopaj Nedir?

Bir işveren, işçisine maaş ödemesi yaparken stopaj kesintisi yapabilir. İşveren stopaj kesintisi yapmasa dahi işçinin gelir vergisi adı altında gelirinin bir kısmını vergi dairesine ödemesi gerekir. Stopaj kesintisi yapılırsa, gelir henüz çalışanın eline geçmeden, işveren vergi kesintisini yapar ve çalışan adına vergi dairesine yatırır. Bu sayede çalışanın tekrar vergi ödemekle uğraşmasına gerek kalmaz. Hangi gelirlerin stopaj vergisine tabi tutulduğu kanunlarla belirlenmiştir.

Stopaj Kesintisi Neden Yapılır?

Stopaj kesintisi yapmanın birçok avantajı bulunur. Öncelikle stopaj kesintileri vergi sistemlerinin işleyişine hakim kimseler tarafından yapılır. Böylece veri ödemeleri konusunda oluşabilecek yanlışlıklar ve hatalar giderilmiş olur. Stopaj kesintisi ile vergi dairelerine ödenen vergiler çok daha güvenli bir şekilde tahsil edilir. Bu kesintiler sayesinde veri kaçırma gibi riskli durumlar da önlenmiş olur.

Stopaj vergisinin amacı vergilerin ödemesinin daha garanti ve kolay şekilde yapılmasıdır. Bu sayede, küçük matrahların vergiden kaçırılması önleniyor, maliye idaresinin ve vergi mükellefinin işlem yükünü azalır. Bir diğer amacı da verginin, gelirin oluşmasından çok kısa bir süre sonra maliye dairesine geçmesine destek olmak ve nihayet verginin mükellef üzerinde oluşan psikolojik etkisini gidermek olarak belirtilir.

Hangi Ödemelerde Stopaj Kesintisi Yapılır?

Günümüzde stopaj kesintileri birçok ödemelerde yapılır. Stopaj kesintisi çalışana yapılan maaş ödemelerinden serbest meslek ödemelerine, kira ödemeleri ve mevduat faizlerine gibi kanunda belirtilmiş olan çok sayıda ödeme stopaj vergisine tabi tutulur. Stopaj kesintisi, serbest meslek ödemelerinde (avukatlık, mali müşavirlik ücretleri vb.), gider pusulası ödemelerinde, personele yapılan ücret ödemelerinde, kira ödemelerinde, kar paylarında, mevduat faizinde ve ilgili yasanın belirttiği alanlarda kesinti yapılarak uygulanır.

Stopaj Nasıl Ödenir?

Stopaj vergisinin ödenmesi gereken zaman dilimleri her sene Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenir. Bu bakanlığın belirlediği takvimlere göre vergi mükellefleri ödemelerini yapmalıdır. Stopaj vergisi ödemeleri, ödeme alındığı ayın 26. gününe kadar muhtasar beyanname ile bildirilmeli ve ödenmelidir. Bu kurallar aylık stopaj vergisi ödemeleri için geçerlidir. Stopaj vergileri üç aylık aralıklarla da ödenebilir. Üç aylık stopaj vergisi ödenirken, ödemenin alınacağı ayı takip eden üçüncü ayın 26. gününe kadar muhtasar beyanname ile bildirilir ve ödenir. Stopaj vergisi yıllık olarak da ödenebilir. Yıllık stopaj kesintisi ödenirken, toplam tutar Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit olarak ödenir.

Kira Stopajı Nedir?

Kira geliri, stopaj kesintisinin yapılmasının zorunlu olduğu gelirlerden birisidir. Bu gelirde stopaj sadece ticari bir gayrimenkulün kiralanması ile elde edildiğinde eksilir. Diğer vergilerin aksine kira stopajını kira ödemesini yapan kişi öder. Kirayı kira sahibine ödeyecek olan kişi, ödemeyi yapmadan önce stopaj kesintisini yapar ve vergi dairesine öder. Sonrasında kalan ücret de kiracıya verilir.

Kira Stopajı Nedir?

Hangi Ödemelerde Stopaj Yapılması Gerekir?

Stopaj kesintisi günümüzde birçok gelirde yapılır. Hangi ödemelerin stopaj vergisine tabi tutulduğu belirli aralıklarla da değişir. Stopaj vergisine tabi tutulan ödemeler şu şekildedir:

  • Kira ödemeleri
  • Kâr payları
  • Mevduat faizleri
  • Çalışana/personele yapılan maaş ödemeleri
  • Serbest meslek ödemeleri

Muhtasar Beyanname Nedir?

Vergilerin ödenebilmesi için öncelikle beyan edilmeleri gerekir. Bir vergiyi beyan etmek, en basit anlatımıyla, söz konusu gelirin vergilendirilmeye hazır olduğunu bildirmektir. Muhtasar beyanname de gelir vergisi için yapılan beyan çeşitlerinden birisidir. Bu beyannamede vergi, vergi borçlusundan değil vergi sorumlusundan tahsil edilir. Bu beyanname ile gelir, gelir sahibinin eline geçmeden önce stopaj kesintisine uğrar, gerekli miktardaki vergi, vergi dairesine ödenir ve kalan ücret de gelir sahibine aktarılır.

Gelir ve Kurumlar Vergisi Stopajı Nasıl Hesaplanır?

Stopaj vergisinin hesaplanmasında kullanılan oranlar her sene değişir. Gelir ve kurumlar vergisi için stopaj hesaplanırken kullanılan vergi dilimleri şu şekildedir:

  • 24 bin TL’ye kadar %15
  • 53 bin TL’nin 24 bin TL’si için 3.600 TL, geri kalan için %20
  • 190 bin TL’nin 53 bin TL için 9.400 TL, geri kalan tutar için %27
  • 650 bin TL’nin 190 bin TL için 46.390 TL, geri kalan tutar için %35
  • 650 bin TL’den fazlasının 650 bin TL’si için 207.390 TL, geri kalan tutar için %40

Stopaj Nasıl Hesaplanır?

Kullanan 10 kişiden 9’unun önerdiği ön muhasebe programı Logo İşbaşı ile e fatura ve e arşiv faturalarınızı dilediğiniz yerden kolaylıkla kesebilir, gelir-gider takibi ve stok takibinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aklınıza takılan soruları sorabileceğiniz uzmanlarımız ve işletmenize özel çözümler sayesinde tek bir yerden tüm işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

Telegram Adresimiz İçin TIKLAYINIZ!

SLİPAJ NEDİR?Bir yanıt yazın