TEKNiK ANALiZ

TEKNiK ANALiZ NEDİR?

 • Teknik analiz, fiyat, hacim ve indikatör gibi göstergelerden yararlanılarak, geçmiş dönemde gerçekleşen piyasa hareketleri incelenerek geleceğe yönelik olarak fiyat tahminlerinin yapıldığı analiz yöntemidir.
 • Teknik analiz “olacağı” söylemez.
 • Teknik analiz §u andaki durumu inceler ve “olmakta olanı” söyler, “neler yapabileceğinizin” ipuçlarını verir.
 • Teknik analizin ana amacı, piyasanın yönünü tespit edip var olan trende göre işlem noktasını belirlemektir.
 • Fiyat her şeydir. Biz sadece fiyat alıp satıyoruz.
 • Fiyatlar trendler halinde hareket eder.
 • Aynı şartlar altında piyasalar benzer tepkileri verir.
 • Teknik analiz; tarihin tekerrür edeceği varsayımından yola çıkar.

GRAFİK ÇEŞİTLERİ

ÇİZGİSEL GRAFİK

 • Sadece zaman dilimlerinin, seçilen süre boyunca kapanış fiyatlarını göstermektedir.
 • Fiyatın en son halini yansıttığından, çok fazla tercih edilmemektedir.

çizgisel grafik

MUM GRAFİK

 • Mum Grafikleri belirli bir zaman dilimi için, fiyatların ivmesini ve hareketini gösterir. Piyasanın açılış , kapanış, tavan ve taban fiyatı hakkında bilgi verir.
 • Mumlar piyasa hakkında seçilen zaman dilimine göre ayrıntılı veri sunarlar.

ÇUBUK GRAFİĞİ

 • Belirli bir zaman aralığında fiyatım tüm değişimlerini gösterir.

DESTEK VE DİRENÇ

DESTEK :

 • Destekler, fiyatlardaki düşüş trendini belirli bir sure için durdurmaya yetecek hacme sahip, gerçek veya potansiyel alımlardır.

DİRENÇ :

 • Direnç noktası ya da direnç seviyesi ise fiyat yüksekliğinin önünü kesen önemli bir arzın oluştuğu, yüksekliğin yavaşladığı veya durduğu seviyeyi ifade eder. Potansiyel satış noktalarıdır.

TREND

 • Trend fiyatların takip ettiği yönü temsil eder.
 • Teknik analize göre fiyatlar bir trend doğrultusunda hareket eder. Arz ve talep trendleri belirler ve trendler kısa, orta ve uzun vadeli olarak değişir.

Yükseliş Trendi

Düşüş Trendi

Yatay Trend

YÜKSELİŞ TRENDİ :

Yükselen piyasada trend çizgisi fiyat hareketlerinin dip noktalarından çizilir. Allan trendler en az iki dip noktadan geçmeli ve pozitif eğimli olmalıdır. Burada trend gizimi için en düşük fiyatlar göz önünde bulundurulmalıdır.

DÜŞÜŞ TRENDİ

Dalgalan piyasada trend çizgisi fiyat hareketlerinin tepe noktalarından geçen doğrudur. Alçalan trendler en az iki tepe noktasından geçmeli ve negatif eğimli olmalıdır.

YATAY TREND

Fiyatın arz ve talebin sıkışmasıyla belli bir yönde hareket edemeyerek belli bir bant aralığında hareket ettiği trend geçişidir.

Aşağı veya yukarı yönlü kırılmasıyla yeni bir trend oluşması yönünde fikir verir. Piyasalar her zaman eğilimler şeklinde hareket etmez. Bir gök zaman yerine oturmuş tavan ve taban çizgilerinin arasında gidip gelir. Yükselen veya alçalan bir eğilimin mevcut olmadığı piyasalara bazen de “sideway trend” (yan eğilim) denilir. Kısa vadeli bir eğilim söz konusu olduğu zaman piyasaların Kararsız veya konsolide olduğu söylenir.

TEKNİK ANALİZDE KULLANILAN GÖSTERGELER

MACD (Hareketli Ortalama Yaklaşması/Uzaklaşması):

Standard kullanılışında 26 ve 12 günlük üssel ağırlıklı ortalamaların birbirine olan farkı şeklinde hesaplanan göstergede, sinyal çizgisi olarak hesaplanan farkın 9 günlük üssel ortalaması kullanılmaktadır.  Kırmızı çizgi 9 günlük üssel hareketli ortalamayı göstermektedir. Bu çizgiye sinyal çizgisi denir. Mavi çizgiler ise hacim tetikleme alanlarıdır. Tetikleme alanı sinyal çizgisinin üzerinde kalırsa AL, aşağısında kalırsa SAT demektir.

Hareketli Ortalamalar:

Belirli bir zaman dilimindeki ortalama fiyati sembolize eden bu göstergenin güvenilirliği yüksektir.

Hareketli ortalamalar, belirli bir zaman diliminde fiyatın olması gerektiği seviye olarak yorumlanır. Ayni zamanda hareketli ortalama seviyeleri, oldukça önemli destek ve direnç seviyeleridir. Örneğin, fiyatın hareketli ortalamanın altında olması durumunda, hareketli ortalama direnç konumundadır. Fiyatın hareketli ortalamanın üstünde olması durumundaysa hareketli ortalama seviyesi destek konumundadır.

Göreceli Gug Endeksi:

RSI indikatörü, paritenin incelenen periyot içerisindeki kapanış değerlerinin, bir önceki güne göre değişiminden hareketle hesaplanan bir göstergedir.

RSI indikatörü, daha 50k kısa ve orta vadeli analizlerde kullanılmaktadır. Özellikle trendlerin gücünü ölçmekte başarılı sonuçlar elde edilmesini sağlamaktadır.

30 seviyesi ve altının aşırı satım, 70 seviyesi ve üzerinin aşırı alim bölgesi olarak değerlendirilmelidir.

Stochastic Göstergesi:

En sık kullanılan göstergelerdendir. Piyasanın aşırı alim ya da satış bölgesinde olduğunu gösterdiği için osilatör sınıfına giren göstergelerdendir. Stochastic osilatörü için yatırımcılar istedikleri zaman dilimini seçebilirler. Ancak 50k kısa vade için bu göstergenin ürettiği sinyallerin isabet oranı düşmektedir. Bu nedenle bu osilatörün yaratıcısı George C.Lane’in de tavsiye ettiği ve analistlerin daha çok kullandığı 5 günlük zaman dilimi tavsiye edilir.

Bollinger Bantlari:

Hareketli ortalamaların yukarı ve aşağı yönde standart sapma değeri kadar kaydırılması ile elde edilen göstergedir. Zaten oldukça güvenilir olan hareketli ortalamaların, standart sapma ile olası hatalarının daha da azaltılması sonucu özellikle kısa vadeli dönüşlerin yakalanmasında yüksek isabet sağlanmaktadır. Genel olarak bant çizilirken hareketli ortalama için varsayılan periyod değeri için 20 ve standart sapma değeri için 2 değeri seçilir.

En basit uygulama gekli grafik üst banda değip bir sonraki mum siyah açılırsa piyasa satışa gider ,alt banda değip bir sonraki mum beyaz açılırsa piyasa açılışa gider. Çünkü bantlar destek direnç vazifesi görürler.

TEMEL ANALİZ YAZIMIZ İÇİN TIKLAYINIZ!

RESESYON NEDİR? YAZIMIZ İÇİN TIKLAYINIZ!Bir yanıt yazın