TEMEL ANALiZ

Forex piyasalarında ‘Temel’ ve ‘Teknik’ Analiz olmak üzere iki tip analiz yöntemi kullanılır.

Temel Analiz Nedir?

  • Temel analiz piyasaları etkileyen ve fiyat hareketlerine sebep olan temel nedenlerin incelenmesi olarak açıklanabilir. Piyasaları etkileyen ekonomik, sosyal ve politik etkenlerin analizini yapar.
  • Genel olarak temel analiz piyasayı etkileyebilecek siyasi ve ekonomik etkenlere bağlı bilgilerin yorumlanması ve geleceğe yönelik fiyat tahminlerinde bulunulmasıdır.
  • Forex fiyatlarını piyasasında etkileyen başarısızlık olmak oranları için finans enflasyon gibi makroekonomik piyasalarının durumu, döviz göstergelerin özellikleri konularında bilgili olmak gerekir.
  • Temel ekonomik verileri yorumlayarak, para birimlerinin veya paritelerin gelecekteki hareketlerini önceden tahmin edebilmek mümkündür.
  • Temel analiz, forex piyasasında gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için tek başına yeterli değildir. Bunun sebebi, farklı temel etkenlerin piyasayı içinde bulunduğu mevcut duruma göre farklı etkileyebilmesidir.
  • Verimli bir temel analiz için çok sayıda faktörü dikkate almak gerekir, kullandığınız bilgi sayısı arttıkça analizin doğruluğunu da artırabilirsiniz.
  • Temel analiz makro düzeyde araştırmalar yaptığından, makro verilerle ilgilenir. Bu sebeple bir paritede işlem yapacağımızda bu parite ile ilgili temel analiz yapabilmek için o para birimlerinin ait olduğu ülkelerdeki siyasi olaylar, ekonomik gelişmeler, arz-talep durumu, işsizlik oranları, faiz oranları, jeopolitik olaylar hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.

ÖNCÜ EKONOMİK GÖSTERGELER

PPI – Üretici Fiyatları Endeksi ( UFE )

CPI gibi enflasyonu etkileyen bir göstergedir. Her ay yaklaşık 300.000 firmadan, 100.000 adet fiyat toplanır. Bu rakamlarla yapılan hesaplamalarla bulunur. Etkisi CPI kadar yüksek olmasa da Önem derecesi yüksek bir veridir. Bazı yatırımcılar, PPI endeksini, gelecekteki CPI endeksini tahmin etmek içinde kullanabilir.

FOMC Kararları – FED Faiz Oranları

FOMC, ABD devlet ve federal kurumlarının menkul kıymetlerinin alim ve satımının gerçekleştirildiği açık piyasa işlemlerinde temel kararları alır. FOMC her yıl düzenli sekiz toplantı yapar, bu toplantılarda ekonomiyi, finansal durumları gözden geçirip; para politikasındaki tutumunu belirler; uzun vadedeki fiyatların kararlılığı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme keşif ve takdiri gerçekleştirilir. Bu toplantılar sonunda faiz oranları açıklanır. Faiz kararları bulundukları ülkenin para politikalarını derinden etkilediğinden parite üzerinde de etkisi büyük olur. Faizlerin artırılması ülkenin para biriminin değerini arttırırken, düğmesi ise tam aksi yönde değerini azaltır.

CCI Tüketici Güven Endeksi

Tüketici güven endeksi, tüketicilerin, ekonominin şu andaki durumu hakkındaki gorüşlerini ve gelecek ile ilgili beklentilerini gösteren ulusal bir ekonomik göstergedir. Tüketicilere anketteki belirli sorular sorulur ve verilen cevaplara göre belirli hesaplamalar yapılarak açıklamalar yapılır. Katılımcılar sorulara, kişisel gelirleri ve piyasa koşullarını göz önüne alarak cevap verirler. Faiz oranları ve kişisel gelir, kişisel tüketimi en çok etkileyen olgudur. Devlet için açıklanan rakamlar önemlidir, faiz oranlarını belirlerken bu rakamları da dikkate alır. Sonuç olarak tüketici güven endeksi verilerindeki pozitif artış ait olduğu ülkenin para birimini olumlu yönde etkileyecektir.

CPI Tüketici Fiyat Endeksi

Tüketici fiyat endeksi verileri enflasyon rakamlarının oluşmasında etkili olan bir veridir. Dünyada en çok kullanılan fiyat endeksidir. TUFE; yiyecek, giyecek, barınma (kira), yakacak, ulaşım, sağlık giderleri, eğitim masrafları ve günlük yaşamın idamesi için gerekli diğer ürünlerin maliyetlerindeki artış oranlarını ölçer. Bu verinin yüksek gelmesi enflasyonun da yükselmesine neden olur. Aylık ve yıllık olarak açıklanır. TUFE verilerinin yüksek çıkması para birimi üzerinde olumlu bir etkiye neden olur. Önem derecesi yüksek bir veridir.

Ticaret Dengesi

Ticaret dengesi bir ülkenin belli dönem içinde gerçekleştirdiği mal ve hizmet ithalatı ile ihracatı arasındaki değer farkıdır. Bir ülkede yaşayanlar ile öteki ülkede yaşayanlar arasında gerçekleşen her türlü işlemle, gerçekleştiren her turlu işlemi içeren ödemeler dengesinin bir birleşimidir. Bir ülkenin ihracat oranı ithalat oranından fazla ise ticarette büyüme olduğu söylenir. ithalat oranlarının, ihracat oranlarından fazla olması ise ticari olarak bir açık olduğunu gösterir. Ticaret dengesi bu açığın olmaması durumunda ortaya çıkar. Önem derecesi oldukça yüksek bir veridir.

GDP – Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

Bir ülkenin gayri safi yurtiçi hasılası (GSYiH), ekonomik büyüklüğünün birkaç ölçütünden biridir. GSYiH bir ülke sınırları içerisinde belli bir zaman içinde, üretilen tüm nihai mal ve hizmetlerin para birimi cinsinden değeridir.

Kapasite Kullanımı

Kapasite kullanım oranı bir ülkedeki şirketlerin üretim kapasitesinin yüzde kaçını kullandığını gösteren orandır. Kapasite kullanımı ülke genelindeki kaynakların etkin kullanımını araştırır. Kaynakların etkin kullanımı, verimliliği arttıracağından, birçok ekonomik verinin iyileşmesine yardımcı olur. Önem derecesi orta seviyede bir veridir.

Konut Başlangıçları

Geçen ay içinde kaç tane yeni konut inşaatına başlandığını gösteren bir veridir. Rakamların artığı olumlu bir etken olmakla beraber önem gücü yüksek bir veri değildir.

İşsizlik Rakamları

Amerika’da ülke içinde işsizlik ödeneği almak için ilk defa başvuru yapan insan sayısının belirlediği bir göstergedir. işsizlik rakamları bir ekonominin sağlıklımı yoksa bir durgunluk halinde mi olduğuna dair açık göstergelerdir fakat açıklama her hafta geldiği için parite üzerinde sağlıklı bir etki beklentisi içinde olmak pek doğru değildir. Bu verilerin ortalamalarına göre hareket etmek daha sağlıklı olacaktır.

Tankan Raporu

Yılda 4 kez Japonya’da yapılan bütün duyurular arasında Tankan Raporu en dikkatle beklenendir. Tankan Raporu Japonya Merkez Bankası tarafından çıkarılır ve Japon firmalara gelecekte fiyatlandırma, istihdam ve yatırımla alakalı planları sorulur. Açıklanan rakamın pozitif olması Japon ekonomisinde olumlu bir etki yaratırken, negatif olması olumsuz bir etki yaratır. Sonuç sıfırdan ne kadar uzak çıkarsa forex piyasalardaki hareketlilik beklentisi o kadar yüksek olur. Japon yeni üzerinde etkisi yüksek olan bir veridir.

Perakende Satışlar Verileri

Perakende satışlar insanların aylık olarak perakende mağazalarda nasıl para harcadıklarını gösteren herhangi bir ekonominin en önemli göstergelerindendir. Açıklanan veri, hesaplanan ay ile bir önceki ay arasındaki farkı yansıtır. Rakam ne kadar yüksekse ekonomi için o kadar iyidir ve bu para birimi üzerinde olumlu bir etkiye sebep olacaktır. Dolaysıyla bu veri piyasayı hareketlendiren önem derecesi yüksek bir veridir.

ISM Üretim Endeksi

ISM Üretim Endeksi verileri 400 ü aşkın firmanın yöneticisine sorulan sorulara verilen cevaplarla oluşur. Veri 1-100 arasında bir sayı olarak açıklanır. Sayının 50’nin üzerinde olması sektörün geliştiğini, 50’nin altında olması sektörün daraldığı gösterir.

Philadelphia Fed Endeksi

Philadelphia’daki imalat durumunun endeksidir. Araştırmalar bu önemli alanların ekonomik sağlığı ve imalatı ile alakalı fikir verir. Gösterge istihdam, fiyatlar ve endüstrideki koşullar hakkında bilgi verdiği için, önemli bir göstergedir fakat piyasalar üzerinde önemli bir etkisi yoktur.

Beige Book

Genel olarak, merkez bankasının, ekonomik koşullara bakışının bir özetidir. FOMC toplantısından önce yayınlanır ve insanların son toplantıdan bu yana olan ekonomik gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Çok etkili bir gösterge değildir.

Michigan Güven Endeksi

Michigan koşullar doğrultusunda Üniversitesi tarafından aylık para harcama konusundaki açıklanan veri tüketicilerin ekonomik tutumları incelenerek oluşturulur. Önem derecesi orta şiddette olan bir veridir.

Satın alma Müdürleri Endeksi

Piyasada satın alma müdürleri endeksi ekonomide ki satın alma gücünü gösterir. 20 farklı sanayi dalından, 300 u aşkın müdürün katıldığı bir toplantı sonucunda oluşan bir endekstir. Kabul edilebilir seviye bu veride 50’dir, üstünde kalması olumlu algılanır. Önem derecesi yüksek bir veridir.Bir yanıt yazın