YURT DIŞI PİYASALARDA SON DURUM

Asya’da negatif seyir sürdü

Çin ekonomisine ilişkin zayıflama sinyalleri ve Fed’in faiz oranlarını uzun süre yüksek seviyelerde tutacağı veya faiz artıracağı ihtimali ile birlikte Asya borsaları gerilemeye devam etti. Japon Nikkei endeksi 0,45% gerilerken, Hong Kong endeksi 0,15% civarında düşüş yaşadı. Şangay endeksi ise önceki günün kapanış seviyelerine yakın seyretti.

ABD endeks vadelileri önceki günün kapanış seviyelerine yakın seyrederken, 10 yıllık tahvil faizi 4,29%’a kadar yükseldi. Dolar endeksi ise 9 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyelerde seyrediyor.

Çin’de gayrimenkul sektöründeki gerilemenin beklenenden daha hızlı ilerlediği endişesi görülüyor. Merkez Bankası’nın Yuan için beklenenden güçlü referans seviye belirlemesi ve Şubat ayından bu yana en büyük para enjeksiyonunun yapılması ardından bu endişe daha da ön plana çıktı.

Dolardaki güçlenmede FOMC toplantı tutanaklarının da etkisi oldu. Tutanaklar Fed’in enflasyonla mücadele için faiz artırma ihtimalini gösterdi. Enflasyonun hala Banka’nın hedefinin oldukça üzerinde olması nedeniyle üyelerin para politikasının daha da sıkılaşmasının gerekebileceği düşüncesini taşıdığı yönündeki ifadeler bu tabloyu destekledi.

PAY ALIM ve SATIM HABERLERİ

UNLU:

Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 14.02.2023 tarih ve 2023/10 sayılı bülteninde yer alan pay geri alım işlemlerine ilişkin ilke kararı çerçevesinde, Şirketimiz Yönetim Kurulunun 16 Mayıs 2023 tarihinde yapmış olduğu toplantıda alınan pay geri alımı programı kararı kapsamında; “Geri Alım Programı” sonlanmıştır. Geri Alım Programı’nın yürürlükte olduğu 3 aylık dönemde yapılan alım işlemleri tabloda gösterilmiştir. Bu çerçevede;

– Geri alınan paylar için ödenmiş olan ortalama bedel pay başına 7.5470 Türk Lirası;

– Geri alınan toplam pay sayısı 150.000 adet ve bu payların sermayeye oranı % 0.086;

– Bu geri alımın maliyeti ise toplam 1,132,050 Türk Lirası

olarak gerçekleşmiş olup bu maliyet Şirket’in kendi öz kaynaklarından karşılanmıştır.

Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı’nda “Geri Alım Programı” dâhilinde gerçekleştirilen işlemlerin özeti mahiyetindeki bilgiler pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.

MPARK:

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 08.05.2023 tarihli kararı ile uzatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 16.08.2023 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 115,10 TL – 117,20 TL (ağırlıklı ortalama 116,15 TL) fiyat aralığından toplam 20.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 16.08.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 13.810.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,6382’ye ulaşmıştır.

PRKME:

19 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştirilen 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanan Pay Geri Alım Programı kapsamında; 30 Haziran 2023 tarihli konsolide finansal durum tablosu dikkate alınarak, pay geri alımına ilişkin azami fiyat 1 TL nominal değerli pay için 34,4978 TL (Önceki seviye: 28,6721 TL) olarak güncellenmiştir.

SERMAYE ARTIRIMI – AZALTIMI HABERLERİ

MNDRS:

İlgi: 14.08.2023 tarihli özel durum açıklamamız.14.08.2023 tarihli açıklamamızda Şirketimizin sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda, Yönetim Kurulumuzun 16.08.2023 tarih ve 2023/19 sayılı toplantısında özetle,

– Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6 ncı maddesinin yeni sermaye tutarına göre ekteki şekilde tadil edilmesine,

– Şirketimiz Esas Sözleşmesi’nin “Sermaye” başlıklı 6 ncı maddesinin yeni şekli hakkında uygun görüş almak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmasına,

– Sermaye Piyasası Kurulu’ndan uygun görüşünün alınmasını müteakip Sermaye Piyasası Kanunu’nun 18 inci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca sermayeyi gösterir Esas Sözleşmenin 6 ncı maddesinin Ticaret Siciline tescili ve ilanı için gerekli işlemlerin yapılmasına karar verildi.

– SPK Haftalık Bülteninde Onaylanan Sermaye Artırımları

– Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Naturelgaz Sanayi’nin pay ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 115 milyon TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak. Şirket’in mevcut 115 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 230 milyon TL’ye çıkacak.

– Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Aselsan Elektronik’in pay ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 2 milyar 80 milyon TL kar payından karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak. Şirket’in mevcut 2 milyar 280 milyon TL olan sermayesi artırım sonrası 4 milyar 560 milyon TL’ye çıkacak

– Sermaye Piyasası Kurulu(SPK), Egeplast’ın pay ihracını onayladı. SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket 162 milyon 789 bin 622 TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz sermaye artıracak. Şirket’in mevcut 27 milyon 825 bin 600 TL olan sermayesi artırım sonrası 190 milyon 615 bin 223 TL’ye çıkacak.

VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ KAPSAMINDAKİ PAYLAR

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi

COSMO / ORGE:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında COSMO.E ve ORGE.E, payları 17/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 15/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi

KENT / MIPAZ / SELGD:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında KENT.E, MIPAZ.E ve SELGD.E payları 17/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 15/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, “piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması”, “emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması” ve “emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması” uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (açığa satış ve kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir.Bir yanıt yazın