YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

TCMB: Faiz Artırımının Ne Kadar Olacağı Merak Ediliyor

Foreks anketine göre TCMB’nin bu hafta gerçekleştireceği toplantıda politika faizini (bir haftalık repo faizi) 250 baz puan artırarak 17,5%’ten 20%’ye çıkarması bekleniyor. GCM Yatırım Araştırma Departmanı beklentimiz de yine faizin 250 baz puan artırılarak 20%’ye çıkarılabileceği yönünde. Özellikle hafta sonu KKM konusunda alınan karar ardından Foreks anketinde faiz beklentilerinde yukarı yönlü değişimler gerçekleşti. Banka’nın faizi ne kadar artıracağı merak edilirken, parasal sıkılaşmanın devam edeceğine ilişkin sinyallerini sürdürmesi söz konusu.

Ortodoks para politikalarının uygulanmasından bu yana politika faizi 8,5%’ten başlanmak üzere 900 baz puan artırıldı. Bu süreçte yeni TCMB Başkanı ve üyelerin atamaları gerçekleşti. Başkan Hafize Gaye Erkan son yaptığı açıklamalarda enflasyonda önemli iyileşmeler görülene dek aşamalı şekilde sıkılaştırma adımları atılacağını belirtmişti.

Bu süreçte alınan önlemler arasında kur korumaları mevduatlar için uygulanan zorunlu karşılıklarda 15%’e kadar artırım dikkat çekmişti. Bankacılık alanında alınan diğer önlemler arasında kredi büyümesinde sınırın aşağı çekilmesi, kredi kartı kullanımı ve limit aşımıyla ilgili uygulanan faizlerde oranların artırılması diğer sıkılaştırıcı önlemler arasında yer almıştı. Ayrıca ortodoks politikalara geçişten bu yana döviz rezervlerinde de toparlanma dikkat çekti.

ŞİRKET HABERLERİ

ISCTR:

Bağlı ortaklıklarımızdan Moka Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu A.Ş.’nin, Birleşik Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para A.Ş. ile yurt içi ve yurt dışındaki sinerji ve büyüme fırsatlarını değerlendirmek üzere müşterek yönetim esasları gözetilerek birleşmesine yönelik görüşmelerin yapılması, görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde bu yapının tesisi için düzenleyici otoriteler nezdinde gerekli izin başvurularının ve ihtiyaç duyulacak sermaye ve varlık planlamasının yapılmasına ilişkin tüm işlemlerin yürütülmesi hususlarında Genel Müdürlüğümüz yetkilendirilmiştir. Süreç ile ilgili somut gelişmeler olması halinde bilgilendirme yapılacaktır.

ONCSM:

Şirketimizin yurtdışı kanallarının gelişimini hızlandırabilmek için Özbekistan’da 50.000.000 UZS (Özbekistan Somu) kuruluş sermayesine sahip %100 bağlı ortaklığı “ONCOSEM CA” LIMITED LIABILITY COMPANY şirketinin kuruluşu yapılmıştır.

RUBNS:

Şirketimizin ürün satışları kapsamında 16.08.2023 – 23.08.2023 tarihleri arasında yurtiçinde 4 farklı şirket ile toplam 27.830.000 TL (KDV dahil) tutarlı İplik ve kumaş satış sözleşmesi imzalanmıştır. Yapılan bu anlaşmalara bağlı olarak sözleşme bedellerinin tamamı müşterilerimizden ön ödemeli olarak nakden tahsil edilmiş olup iplik sevkiyatlarına başlanmıştır.

AHGAZ:

24.05.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yapmış olduğumuz açıklamada özetle, Şirketimizin %70 oranında, Şirketimizin bağlı ortaklığı Enerya Enerji Anonim Şirketi’nin %29 oranında ve Ahlatcı Holding A.Ş.’nin %1 oranında pay sahibi olduğu AHL Ahlatcı Finansal Yönetim Anonim Şirketi’nin (AHL Ahlatcı Finansal) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan Adabank A.Ş. (Adabank) Hisse Satış ihalesine katıldığı ve AHL Ahlatcı Finansal’ın teklifi ile ihalenin sona erdiği duyurulmuştu. Söz konusu ihaleye ilişkin olarak, TMSF’ye ihale bedeli 215.000.000 TL’nin ödemesi AHL Ahlatcı Finansal tarafından gerçekleştirilmiş olup, Adabank paylarının AHL Ahlatcı Finansal’a devir işlemi tamamlanmıştır. 23.08.2023 (bugün) tarihi itibariyle Adabank’ın Yönetimi; Ahmet AHLATCI (Yönetim Kurulu Başkanı), Ahmet Emin AHLATCI (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Ateş AHLATCI (Yönetim Kurulu Üyesi), Abdül Latif ÖZKAYNAK (Yönetim Kurulu Üyesi) ve Metin KARABİBER (Yönetim Kurulu Üyesi)’den oluşmaktadır.

ENERY:

Sermaye Piyasası Kurulunca 09.08.2023 tarihinde onaylanan Şirketimizin Halka Arz İzahnamesinin 16 ncı sayfasında, Şirketimizin %29 oranında, Şirketimizin hakim ortağı Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım Anonim Şirketi’nin %70 oranında ve Ahlatcı Holding A.Ş.’nin %1 oranında pay sahibi olduğu AHL Ahlatcı Finansal Yönetim Anonim Şirketi’nin (AHL Ahlatcı Finansal) Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan Adabank A.Ş. (Adabank) Hisse Satış ihalesine katıldığı ve 24.05.2023 tarihinde AHL Ahlatcı Finansal’ın teklifi ile ihalenin sona erdiği hususuna yer verilmişti. Söz konusu ihaleye ilişkin olarak, TMSF’ye ihale bedeli 215.000.000 TL’nin ödemesi AHL Ahlatcı Finansal tarafından gerçekleştirilmiş olup, Adabank paylarının AHL Ahlatcı Finansal’a devir işlemi tamamlanmıştır. 23.08.2023 (bugün) tarihi itibariyle Adabank’ın Yönetimi; Ahmet AHLATCI (Yönetim Kurulu Başkanı), Ahmet Emin AHLATCI (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı), Ateş AHLATCI (Yönetim Kurulu Üyesi), Abdül Latif ÖZKAYNAK (Yönetim Kurulu Üyesi) ve Metin KARABİBER (Yönetim Kurulu Üyesi)’den oluşmaktadır.

ORGE:

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 23.08.2023 tarihli toplantısında, Şirketimizin büyüme ve kar marjı sürekliliğinin sağlanması amacıyla faaliyet çeşitliliğinin artırılması vizyonu çerçevesinde, yenilenebilir enerji-sürdürülebilir ekonomi faaliyetlerinden Şirketimizin sağladığı gelirlerin artırılması hedefi doğrultusunda; -Şirketimiz bünyesinde e-mobilite departmanı kurulmasına,

Kurulacak departmana gerekli yönetici ve personel alımı yapılmasına,

İlk aşamada elektrikli araç şarj cihazı üretimi konusunda yatırım fizibilite ve pazar araştırmaları yapılmasına,

Kamu kurum ve kuruluşları ile yatırım teşvik ve destekleri hakkında tüm gerekli işlem ve başvuruların yapılmasına, ve tüm bu hususlarda Genel Müdür’e yetki verilmesine oy birliğiyle karar vermiştir.

TCELL:

Sermayesinin tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Beltel Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. (“Beltel”) ile “Devralma Yoluyla Kolaylaştırılmış Usulde Birleşme” işlemleri tamamlanmış olup, işlem Ticaret Siciline tescil ettirilmiştir.

VBTYZ:

Bilişim 500 Araştırmasına göre Türkiye’de son 3 yılın en hızlı büyüyen şirketi olarak kategori birincisi seçilen VBT Yazılım A.Ş. şirket satın alma ve iştirak etme yoluyla büyüme stratejisi çerçevesinde İstanbul merkezli yapay zeka ile izleme (AIOPS) ve veri merkezi otomasyonu çözümleri sunan TSSX Bilişim ve Danışmanlık A.Ş.’nin (www.tss-x.com) % 30 payını almak üzere görüşmelere başlamıştır.

ASTOR:

Ankara ili Sincan ilçesinde bulunan Ankara Sanayi Odası 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesi ilave alanı sınırları içerisinde 102978 ada 7 parselde kayıtlı 180.195 m2 arsa, Müteşebbis Heyeti ve Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca 05.07.2022 tarihinde Şirketimiz adına kayıt altına alınarak tahsisi yapılmıştır. Buna ek olarak şirketimize tahsis edilen arsanın genişletilmesi için ASO 2. ve 3. Organize Sanayi Bölgesine yapmış olduğumuz başvurumuz 22.08.2023 tarihinde olumlu karşılanarak, yeni parselasyon planı ile birlikte aynı parselde şirketimize tahsis edilen alan 51.730 metrekare arttırılarak 231.925 metrekareye çıkarılmıştır.Orta vadeli yatırım stratejilerimiz kapsamında kapasite artırımı ve yeni yatırımlarımıza yönelik olarak, altyapı çalışmaları başlamış olan arazi üzerinde fabrika inşaatına başlanması hedeflenmektedir.

ASTOR:

Şirketimiz, “Astor Transformatör Enerji Turizm İnşaat ve Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi” Bağdat Şubesi Bağdat/Irak’ta 2019 yılında tescil edilmiştir. İhracat pazarları arasında Irak’ın da önemli bir pay alması ve bu ülkeye yapılan ihracatın artış eğiliminde olması nedeniyle, Şubenin faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak üzere, Irak Şubesinin şirketimizin güncel unvanı ile tescilinin yenilenerek daha güçlü bir yapılanma ile faaliyetlerine devam etmesi yönünde Yönetim Kurulumuzun 22/08/2023 tarihli toplantısında karar alınmıştır. Bu kapsamda Şirketimizin Irak Şubesinin unvanının Astor Enerji A.Ş. Irak Şubesi olarak tescil edilmesi, organizasyonel yapılanmasının yeniden tesis edilmesi yönünde çalışmalara başlanılmıştır.

ADESE:

Şirketimizin 23.08.2023 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; Muğla Marmaris Selimiye Mahallesi Bük Sokak Derinazmak mevki 151 Ada 30-31-12 parselde NURADDİN ZULFUGARLI adına kayıtlı 2.373,60 M²’lik arsa ve otel binası, 151 Ada 27-30 parselde ZULFUGAR ZULFUGARLI adına kayıtlı 1.129,64 M²’lik arsa ve otel binası ve 151 Ada 21 parselde AYTAN AZIZOVA adına kayıtlı 1.571,47 M²’lik arsa ile; Toplam 5.074,71 M² arsa ve otel binası 141.776.252 TL’ye satın alınmıştır. 03.08.2023 tarihinde “Maddi Duran Varlık Alımı” konulu 151 Ada 3, 13, 22 ,27 parselde kayıtlı 3.003,88 M²’lik arsa 74.986.400 TL olarak satın alındığı duyurulan kap bildirimiyle beraber, Sözü geçen adreste arsa ve otel binası toplam 8.078,58 M²’ye ve satın alma bedeli 216.762.252 TL’ye ulaşmıştır.

ATSYH:

Atlantis Yatırım Holding A.Ş. iştiraki olan Balkaney Gıda Turizm Tekstil Ticaret A.Ş. (Balkaney Gıda) aşağıdaki linklerde detaylarıyla açıklanmış şekliyle dikey tarım ekolojik tarım konularında Prof. Dr. Metin Turan danışmanlığında üretim ve pazarlama aşamasına geçilmesi için calışmalara başlamıştır. Atlantis Yatırım Holding iştiraklerindan Balkaney Gıda, tarımsal üretimde dijital tarımı öncelikleyerek pdf olarak gönderilen eklerde detaylarıyla açıklanmış şekliyle kentsel tarım, tarımsal üretimde izlenebilirlik, dikey tarım, ekolojik tarım da biostümülant ve enzimler üretimi girişimlerine başlamıştır. “Atlantis Yatırım Holding A.Ş. yönetim kurulu, dijital tarımı öncelikleyerek kentsel tarım, tarımsal üretimde izlenebilirlik, dikey tarım, ekolojik tarımda biostümülant ve enzimler üretim ve ilişkili konulardaki girişimlere yönelinmesine, üretim ve pazarlama aşamalarına ilişkin olarak üniversiteler ve uzman akademisyenler ile işbirliği yapılmasına karar vermiştir. “

GOODY:

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 23.08.2023 tarihli kararıyla; Şirketimizin işletme sermayesini güçlendirmek için, Şirketimizin hakim ortağı olan Lüksemburg’ta mukim Goodyear SA unvanlı grup şirketinden 23.08.2023 tarihinde 300.000.000 TL tutarında bir yıl vadeli kredi kullanılmasına ve ilgili kredi işleminde uygulanacak faiz oranının Kuzey Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından bu işleme istinaden hazırlanan 16.08.2023 tarihli değerleme raporuna uygun olarak belirlenmesine karar verilmiştir.

Değerlemede kullanılan varsayımlar ile değerleme sonuçlarını içeren değerleme raporunda yer alan tespitler özet olarak aşağıda pay sahiplerimizin dikkatine sunulmaktadır:

Bankalarca 2023 yılı Ağustos ayında TRY cinsinden benzer vadeli ticari kredilere uygulanan faiz oranlarına ilişkin derlenen bilgiler kullanılarak, çeyrekler arası aralık (interquartile range) yöntemi ile değerlendirilmesi neticesinde aşağıdaki emsal fiyat aralığına ulaşılmıştır:

Minimum: % 27,30

Alt Çeyrek: % 27,45

Medyan: % 27,60

Üst çeyrek: % 32,80

Maksimum: % 38,00

Bu kapsamda, Goodyear Lastikleri T.A.Ş.’nin Lüksemburg’da mukim grup şirketi olan Goodyear S.A. şirketinden rapor tarihi itibarıyla temin edeceği TRY cinsinden krediye ilişkin olarak uygulanacak faiz oranı (%27,45 – %32,80) aralığında olduğu ve piyasa koşullarında kayda değer bir değişim yaşanmadığı müddetçe transfer fiyatlandırması uygulamaları açısından emsale uygun olarak değerlendirilecektir. Nitekim, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından en son açıklanan TRY cinsinden ticari krediler için uygulanan en güncel ağırlıklı ortalama faiz oranı da bu aralık içerisinde yer almaktadır.

PAY ALIM ve SATIM HABERLERİ

MPARK:

Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 08.05.2023 tarihli kararı ile uzatılan pay geri alım işlemleri kapsamında; Şirketimizce 23.08.2023 tarihinde Borsa İstanbul’da pay başına 118,80 TL – 129,10 TL (ağırlıklı ortalama 124,40 TL) fiyat aralığından toplam 20.000 TL nominal değerli MPARK payları geri alınmıştır. Bu işlemlerle birlikte, 23.08.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplam nominal değeri 13.910.000 TL olup, bu payların sermayeye oranı %6,6863’e ulaşmıştır.

EGPRO:

Şirket Yönetim Kurulu üyeleri 23/08/2023 tarihinde;

  • Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin Kurul Karar Organ’ının i-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı yapmış olduğu duyuru çerçevesinde, Şirketimizin Borsa İstanbul’da işlem gören paylarının fiyatının şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla, 08.05.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla 6 aylık süre ile başlatılan Pay Geri alım Programının 23.08.2023 (bugün) tarihinde sonlandırılmasına karar verilmiştir.
  • Şirketimiz tarafından pay geri alım programı dahilinde toplam 290.468 TL nominal tutarlı ve 15.368.382,00 TL değerinde EGPRO hissesi geri alınmıştır. Toplam geri alınan payların sermayeye oranı %.0,036’dır.
  • İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile Borsa İstanbul’un Şirket paylarının işlem gördüğü pazarda gerçekleştirilmiş olan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklama yapılmasına, Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

SERMAYE ARTIRIMI – AZALTIMI HABERLERİ

KONTR:

% 25 oranında pay sahibi olduğumuz iştirakimiz Plan S Uydu ve Uzay Teknolojileri A.Ş.’nin yapmış olduğu (%33,33) bedelli artırım sonrası sermayesi 200.000.000.-TL olarak tescil olmuştur. Şirketimiz payına düşen sermaye artırımına katılmış olup, sermaye artırımı sonrası sahip olduğu pay oranında bir değişiklik olmamıştır.

VOLATİLİTE BAZLI TEDBİR SİSTEMİ KAPSAMINKİ PAYLAR

Pay Piyasasında Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi

GRSEL / PKART / TDGYO:

Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında GRSEL.E, PKART.E ve TDGYO.E payları 24/08/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 22/09/2023 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir.Bir yanıt yazın