YURT İÇİ PİYASALARDA SON DURUM

ŞİRKET HABERLERİ

KOZAL:

Genel Kurul yetkisine sahip Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Fon Kurulu, 29.03.2023 tarih ve 2023/151 sayılı kararı ile, şirketimizin 2023 yılı içerisinde yapacağı bağışların üst sınırını 484.000.000 TL olarak belirlemiş ve onaylanan bağış ve yardım limitinin yaklaşık 350.000.000 TL’si, Kahramanmaraş ilimizde meydana gelen ve on şehrimizi doğrudan etkileyen depremle ilgili olarak, arama-kurtarma çalışmalarında kullanılması ve ihtiyaçların karşılanması amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) ve diğer kurumlara ayni ve nakdi bağış olarak yapıldığı bildirilmişti. 30 Haziran 2023 tarihi itibariyle, deprem bölgesine yapılan ayni ve nakdi bağış ve inşaatı devam eden okullar ile Ülkemizde faaliyetlerimizin devam ettiği yörelerdeki köylerin, okulların, hastanelerin, köy yollarının geliştirilmesi, iyileştirilmesi, eğitim ihtiyaçlarının karşılanması, desteklenmesi amacıyla yapılan bağışlar dahil toplam bağış, yardım ve ayrılan karşılık dahil toplam tutarı 465.364.272 TL’dir. Son açıklanan 30.06.2023 tarihli bilançomuzdaki aktif toplamı 16.361.172.000 TL olup, bağış, yardım ve ayrılan karşılık toplamı, aktif toplamının % 2,84’tür.

GENIL:

Sosyal medyada görülen bazı haberler üzerine, aşağıdaki açıklamayı yapma gereği doğmuştur: Şirketimizin bugün (09.08.2023) yayınlamış olduğu değerleme raporunda 68 adet ilaç ruhsatının değerlemeye tabi tutulduğu ifade edilmiştir. Açıklamakta fayda görüyoruz ki: Değerleme raporuna konu edilen ruhsatlar temin ve/veya satış ve pazarlamasını gerçekleştirdiğimiz ürünlerin/ilaçların tamamına ilişkin değildir. Zira, gelirlerimizin büyük kısmının kaynağını teşkil eden ilaçlar Named Patient Program/NPP (Hasta Adına İlaç Temin (Tedarik) Programı/HAİTP) kapsamındadır ve bu ilaçlar henüz ruhsatlandırılmamış olup alternatif geri ödemeye tabi olarak Sosyal Güvenlik Kurumu’na ya da reçete bazında hastaya ulaştırılmak üzere Türk Eczacıları Birliği’ne temin edilmektedir. Bunun yanı sıra, değerleme çalışmasına, ruhsatlı ilaçlarımızdan, gerçeğe uygun ruhsat değeri ile bilançomuzda kayıtlı ruhsat değeri arasında fark bulunduğu değerlendirilen ilaçların ruhsatları dahil edilmiştir. Dolayısıyla, temin ve/veya satış ve pazarlamasını yaptığımız veya ruhsatlı ilaçlarımızın sayısı 68 ile sınırlı olmayıp; bugün yayınlanan değerleme raporu, ticareti ile iştigal ettiğimiz ilaçların yalnızca bir kısmına ait ruhsatlara ilişkin değerleme çalışmasının sonucunu göstermektedir.

ERSU:

Şirketimiz, Gelir İdaresi Başkanlığı Ereğli Vergi Dairesi Müdürlüğü’ ne “3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile aynı yasanın uygulama genel tebliği hükümleri” kapsamında 2022 yılı için indirimli oranda KDV iadesi talebinde bulunacaktır.Bir yanıt yazın